Árusítási szerződéses feltételek

érvényesség kezdete: 2019 március 18.

1.0.

1. Fogalmak

1.1. Szolgáltató

Hill & Garden Kft. mint a Florapont üzemeltetője, a továbbiakban mint Florapont

1.2. Árusító

Árusító az a Florapont oldalán árusítónak regisztrált magánszemély, aki

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
 • gazdálkodó szervezet jogszerű képviselője vagy
 • egyéni vállalkozó

1.3. Áruda

Az Áruda az Árusító online boltjának valós címen lévő

 • lakhelye,
 • termesztő telepe,
 • műhelye vagy
 • valóban létező árudája.

2. Szolgáltatás

Florapont a vele szerződéses kapcsolatban lévő Árusító számára az alábbi Szolgáltatásokat nyújtja:

 • Jelentkezés és regisztráció
 • Online Áruda nyitása és testreszabhatósága
 • Termékek feltöltése
 • Vevői termékvásárlás kezelése
 • Az Árusító értesítése a sikeres vásárlásról
 • Az Árusító díjának átutalása az általa megadott bankszámlára
 • Készletkorrekció
 • Vevői ajánlások

3. Jelentkezés

Árusítónak történő jelentkezéshez a regisztrációs űrlap adatait kitöltve lehet jelentkezni. A jelentkezéssel a regisztráló elismeri, hogy:

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy vagy
 • gazdálkodó szervezet jogszerű képviselője vagy
 • egyéni vállalkozó, aki valós felhasználói adataival regisztrál és
 • elolvasta és elfogadja jelen szerződést

A jelentkezéskor megadott információkat a Florapont nem ellenőrzi. A regisztráció és jelentkezés nem jelent azonnali árusítási jogot a Florapont oldalán. Áruda alapadatainak megadása már közvetlenül a regisztráció után lehetséges, de terméket feltölteni és árusítani csak a Florapont jóváhagyása után van mód, amelyről a jelentkező emailben kap megerősítést. Az Áruda megnyitásához kötelező az Árusító és az Áruda címének, leírásának, elérhetőségeinek megadása. Ennek elmaradása kizárást vonhat maga után.

4. Szállítás feltételei

4.1. Szállítási módok

Árusító vállalja, hogy az Árudájához érkezett fizetett megrendeléseket vevő címére vagy a vevő által megadott szállítási címre kiszállítja, vagy kiszállíttatja. A kiszállítást a rendszer csak a Magyarországról érkező megrendeléseknél ajánlja fel, egyéb esetben a vevő magyar üzenetet lát: Erre a címre szállítási mód nincs megadva, és nem engedi a vásárlást.  A szállítási régiókat az Áruda tovább szűkítheti. A kiszállítás módja (például futár, postai, egyéni stb.) teljesen az Árudától függ, amelyet az Áruda külön részletezhet, és bemutathat a Szállítási leírásában. A díjszabásokat az Áruda egyénileg beállíthatja, lásd lentebb.

4.2. Szállítási díjak

Három szintű szállítási díjszabás érhető el a Floraponton

 • Florapont alapbeállítása
 • Áruda beállítása, amely felülírja a Florapont beállításait
 • Termékszintű, amely felülírja az Áruda általános beállításait is.

Amennyiben az Áruda nem határoz meg egyéni szállítási díjakat, akkor a Florapont alapdíja lép érvénybe, amely minden termékre, minden kiszállítási módra az egész országra egységesen 0, azaz nulla forint! Ezt az Árusító a saját Áruda beállításainál módosíthatja. Meghatározhat megyékre vonatkozó, tehát távolságfüggő kiszállítási díjakat, csomagolási költségeket, minimum és maximum díjakat stb. Az Áruda az általános szállítási kondícióit termékszinten is felülírhatja ott, ahol egyedi díjazást kíván, például súly, vagy speciális szállítás és rakodás esetén. Az Áruda a megrendeléskor érvényben lévő díjai alapján köteles a szállítást elvégezni, utólagos költségeket nem terhelhet sem a vevőre, sem a Florapontra, de később a díjait módosíthatja.

5. Szállítási, visszalépési és garanciális feltételek

A Floraponton a szállítási, visszalépési és garanciális feltételek megadására két szintű beállítás biztosított:

 • Florapont alapbeállítása
 • Áruda beállítása, amely felülírja a Florapont beállítását

5.1. Szállítási feltételek alapbeállítása

Florapont szállítási feltételek alapbeállítása:

 • Szállítási cím a Vevő által megadott szállítási cím
 • Szállítási határidő, ha az Áruda másképp nem rendelkezik, 10 nap
 • A Személyes átvétel az Áruda által megadott időszakban az Áruda címén lehetséges

Áruda ettől eltérő, kedvezőbb, vagy szigorúbb szállítási feltételeket is megadhat.

5.2. Visszalépési és garanciális feltételek alapbeállítása

Minden Árudára a Florapont Visszalépési és garanciális feltételei érvényesek, amelyek megegyeznek a mindenkori érvényes jogszabályokban rögzített feltételekkel.

6. Termékfeltöltés

A Florapontra csak az Árusító birtokában lévő fizikai termék adatai tölthetők fel. Az adatok feltöltésével az Árusító elismeri, hogy

 • a termék leírása és adatai megfelelnek a valóságnak
 • a készlet mennyisége megfelel a valóságnak
 • árusításához szükséges engedélyek birtokában van (például élelmiszer)
 • nem sérti vele mások jogait

A terméket a Florapont nem ellenőrzi, nem vizsgálja be, nem minősíti, de a vásárlók a megvásárolt terméket értékelhetik. Az adatok feltöltése nem jelenti azt, hogy a termék azonnal megvásárolható. Mielőtt a termék elérhetővé válna a vásárlóknak, a termék adatait a Florapont ellenőrzi, és hiányos adatok esetén kiegészítést kérhet. A Florapont csak termékleírással, képpel, árral, készlettel megadott, a profiljába illő termék adatainak feltöltését és árusítását engedélyezi. Ezek lehetnek:

 • Beltéri dísznövények
 • Kerti dísznövények
 • Haszonnövények
 • Feldolgozott élelmiszerek
 • Nyers zöldségek, gyümölcsök
 • Szaporító anyagok
 • Kerti dísztárgyak
 • Szakkönyvek
 • Egyéb tárgyak

Nem engedélyezi többek között:

 • Hús és romlandó élelmiszerek, például tejtermékek
 • Építőanyagok
 • Szolgáltatások
 • Ún. letölthető, virtuális termékek
 • Készleten nem lévő rendelhető termékek
 • Jövedéki termékek

értékesítését.

A Florapont fenntartja magának a jogot, hogy a fentiektől eltérő esetekben is megtilthassa a termék értékesítését, akár külön indoklás nélkül is.

6.1. Leírás

A termékleírás kötelező.

6.2. Kép

Egy kép feltöltése kötelező, de lehetőség van galéria feltöltésére is. A Florapont szabályozza a feltöltött kép méretét, amellyel kapcsolatban tájékoztatja az Árusítót. Árusító a kép feltöltésével elismeri, hogy a képekkel kapcsolatban más szerzői jogát nem sérti, és rendelkezik annak közzétételi jogával. A kép feltöltésével az Árusító hozzájárul, hogy a Florapont a közösségi (Facebook, Instagram, Pinterest) felületein az adott árusító népszerűsítése érdekében felhasználhassa azokat mindenféle ellenszolgáltatás nélkül.

6.3. Ár

Árusító önállóan határozza meg a termék alapárát és akciós árát az alábbi feltételek szerint.

6.3.1. Alapár

A Termék alapára az a bruttó ár, amelyért a terméket a vevő megvásárolja.  A termék mellett kizárólag csak a bruttó ár jelenik meg, és tartalmazza a Florapont jutalékát is. A Florapont jutaléka termékköröktől függően 14%-33% között változhat és egyedi megállapodás részét képezi.

A szállítási és csomagolási díjak nem képezik a Florapont jutalékának alapját.

6.3.2. Akciós ár

Árusítónak joga van akciós árat és időtartamot is megadni, amely az alapár mellett jelenik meg. Az akciós árnak szintén tartalmaznia kell a szükséges adókat, különös tekintettel az Általános Forgalmi Adóra, továbbá a Florapont jutalékát.  A Florapont jutaléka az alapárból kerül kiszámításra! Lásd fenti pont.

7. Pénzügyi feltételek

7.1. Felek közötti elszámolás

Regisztráció és a csatlakozási jelentkezés díjmentes. Árusító eladásai után fizet szolgáltatási díjat a Florapont felé az alábbiak szerint. A szolgáltatási díj az Árusító eladásaiból a Floraponthoz beérkezett vevői kifizetésekből kerül levonásra. Amennyiben Florapont késedelembe esik az utalással, úgy a mindenkori alapkamatot köteles Árusítónak megfizetni. A Florapont a vevői kifizetések és a jutalékok különbözetét a termék feladásának jelzésétől (Termék úton) számított 20. napon automatikusan utalja Árusító számlájára, amennyiben nem érkezett hozzá vevői panasz az érintett rendelés teljesítésével kapcsolatban. Hibás vagy hiányos teljesítésnél felmerülő vevői panasz esetén a Florapont törekszik a mindkét felet kielégítő megoldás megtalálására, és közvetít a Vevő és az Árusító között.  A kivizsgálást követően született közös megegyezéssel elfogadott döntésnek megfelelően történik az Árusító felé az elszámolás.

7.2. Bizonylatolás

Árusítónak jogszabályban előírt kötelezettsége, hogy a termék alapárának vagy akciós árának megfelelő bizonylatot állítson ki Vevő felé. Florapont a szolgáltatási díjáról az árusító nevére kiállított számlát elektronikus formában küldi meg.

8. Érvényesség

A szerződéselfogadás az árusító jelentkezésével jön létre, és visszavonásig érvényes.

8.1. Árusítási jog érvényessége

8.1.1. Florapont részéről

A Floraponton az árusítás joga visszavonásig érvényes. A Florapont visszavonhatja az árusítás jogát, ha az Árusító szállítási fegyelmére és/vagy a termékeire érkező vevői értékelések kimondottan negatívak. Súlyos esetben a visszavonás akár azonnali jellegű is lehet, de nem jelent végérvényes döntést. Amennyiben tisztázódik a vevői panasz, és a Florapont garanciákat lát arra, hogy hasonló eset nem fordul elő, akkor a Florapont az Árusító árusítási engedélyét visszaadhatja.

8.1.2. Árusító részéről

Árusító bármikor felfüggesztheti vagy beszüntetheti az árusítást, kivéve, ha érvényes, élő, teljesítetlen megrendelései vannak. Az Áruda felfüggesztése vagy leállítása nem jelenti a garanciális kötelezettségtől való mentesülést.

8.2. Termék értékesíthetősége

Egy termék értékesítése visszavonható, ha az árusítás engedélyezését követően kiderül, hogy annak értékesítése jogszabályokba vagy a Florapont szabályzatába ütközik. A visszavonás határozatlan idejű és módosítható. Egy termék nulla készlet esetén automatikusan kikerül a vevők számára vásárolható termékek közül. Amennyiben az árusító készletén újra megjelenik, akkor az újra elérhetővé válik a Vevők számára. Aktív termék értékesítése visszavonható, vagy felfüggeszthető, amennyiben arra 12 hónapon keresztül nem érkezett megrendelés. Ebben az esetben a Florapont egyeztet az Árusítóval, megvizsgálják az okokat. Amennyiben a Florapont ezek után sem tapasztal változást a termék fogadtatásával kapcsolatban, akkor a termék értékesítését felfüggeszti, és azt jelzi az Árusítónak.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Felelősség

A Florapont nem vállal felelősséget az árusítás vagy a termékértékesíthetőség jogának visszavonásából származó, az Árusítónál keletkezett esetleges károkért és elmaradt haszonért. A Szolgáltató nem ellenőrzi a jelentkezésnél megadott információkat. Bár a Florapontnál mindent megteszünk, hogy a jelentkezéseket a lehető leghamarabb feldolgozzuk, az esetleges csúszásokból származó kárért a Florapont minden felelősséget kizár.

9.2. Viták rendezése

Felek vállalják, hogy vitás kérdésekben elsősorban a közös megegyezésre törekszenek. Közös megegyezés hiányában felek elismerik a választott bíróság illetékességét.