érvényesség kezdete: 2019. november 13. Kiadás állapota: 1.1

1. Fogalmak

1.1. Szolgáltató

A Szolgáltató adatai:

 • HILL & Garden Szolgáltató Kft.
 • Cím: 2093 Budajenő, Vadvirág utca 5. Magyarország
 • Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • Cégbejegyzési szám: 13-09-158510
 • Közösségi adószám: HU 12468887-2-13
 • Adatkezelési jogosultság száma: NAIH-125792/2017
 • Weboldal címe: www.edenpont.com
 • Vevőszolgálat email címe: edenpont@edenpont.com
 • Tárhely szolgáltató neve: Tárhely.eu
 • Tárhely szolgáltató emailcíme: support@tarhely.eu

A HILL & Garden Kereskedelmi és Szolgáltató Kft a magyar törvények szerint működő korlátolt felelősségű társaság, mint a www.florapont.hu oldal üzemeltetője, a továbbiakban „Szolgáltató”, az alábbiakban teszi közzé Vásárlói Szerződéses Feltételeit:

A Vásárlói Szerződéses Feltételek (továbbiakban „Feltételek”) a Szolgáltató által működtetett www.florapont.hu (továbbiakban „Honlap”) használatára és a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokra vonatkoznak (továbbiakban „Szolgáltatások”). A Szolgáltató nem internetes kereskedő, az általa működtetett Honlap egy magyarországi online piactér, ahol a látogatók válogathatnak az Árudák által közzétett termékek között, és a megvásárolhatják azokat.

A honlapot használónak – akár böngésző, akár regisztrált Felhasználó, Vásárló vagy Áruda – a teljes Feltételeket el kell fogadnia. Ha Felhasználó nem ért egyet a Feltételekkel vagy annak részleteivel, nem veheti igénybe a Szolgáltatásokat.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult a Feltételeket egyoldalúan módosítani. Szolgáltató a módosított Feltételeket a hatálybalépés időpontjának közlésével, legalább nyolc (8) nappal a módosítás hatályba lépését megelőzően a Honlapon közzéteszi.

1.2. Vásárló

Vásárlónak minősül az a Honlapot látogató személy, aki az oldalon böngészve a kiválasztott terméket kosarába teszi, függetlenül attól, hogy azt később kifizeti-e vagy sem.

1.3. Árusító

Árusító az a Honlapon árusítónak regisztrált magánszemély, aki

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
 • gazdálkodó szervezet jogszerű képviselője vagy
 • egyéni vállalkozó

2. Szolgáltatás

Florapont az oldalán Vásárlónak az alábbi Szolgáltatásokat nyújtja:

 • Jelentkezés és regisztráció
 • Termék kosárba rakása
 • Termék kívánságlistába rakása
 • Termék kifizetés
 • A Termék vásárlásáról és sikeres kifizetéséről az Áruda tájékoztatása
 • A kiszállítás és teljesítés nyomon követése
 • Vitás kérdések rendezése az Árus és a Vevő között
 • Visszalépések kezelése
 • Vélemények és hozzászólások biztosítása

3. Regisztráció

Vásárló a regisztrációs űrlap adatait kitöltve tud regisztrálni. A jelentkezéssel a regisztráló elismeri, hogy:

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy és
 • elolvasta, és elfogadja jelen szerződést és az Adatvédelmi tájékoztatóját.

Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatások egy része csak regisztrációval érhető el.


4. Vásárlás

Vásárló az oldalon vendégként vagy regisztrálként is vásárolhat. A kiválasztott terméket kosarába helyezheti, és megrendelését a fizetést követően véglegesítheti. Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megrendelést nem a Szolgáltató, hanem az Áruda teljesíti, a termék és annak kiszállítása nem képezi a Szolgáltatóval kötött szerződése részét.

Vevő egyszerre több Árudás termékét is megvásárolhatja.

A vásárlás csak a megrendelés értékének kiegyenlítése után válik élővé, addig Szolgáltató csak rögzíti a megrendelés adatait, de azt nem továbbítja az érintett Áruda felé, a megrendelt terméket nem teszi félre Vásárló számára.

4.1. Ár

A Termék Honlapon található ára és a Vásárló által fizetendő ár forgalmi adóval növelt bruttó ár forintban, amely nem tartalmazza a Termék szállítási költségét.

4.2. Akciós ár

Árusítónak joga van akciós árat és időtartamot is megadni. Az akciós árat csak az eredeti ár feltüntetésével lehet alkalmazni a Honlapon.

4.3. Vásárló pénzügyi teljesítése

Vásárló banki átutalással, vagy bankkártyás fizetéssel forintban tudja a megrendelt áru ellenértékét fizetni, személyes fizetésre vagy más valutanemben történő fizetésre nincs mód.

A vásárlás ellenértéke a termék és annak szállítási díja a Szolgáltató számlájára érkezik. Szolgáltató a termék díját a megrendelés sikeres teljesítését követően Az Árusítói Szerződéses Feltételekben szabályozott határidő betartásával és feltételek mellett utalja Áruda számlájára.

Vásárló tudomásul veszi, hogy a megrendelés és a sikeres pénzügyi teljesítés közt eltelt időben a megrendeléskor még készleten lévő termék esetleg elfogyhat. Az ebből adódó károkért sem a Szolgáltató sem az Áruda felelősséget nem vállal.

Vásárló a vásárlással tudomásul veszi az Áruda szállítási feltételeit különös tekintettel a szállítási díjakra és határidőre.

4.3.1. Adatkezelés bankkártyás fizetés esetén

Vásárló tudomásul veszi, hogy a HILL & Garden Kft (2093 Budajenő, Vadvirág utca 5.) , mint a Florapont üzemeltetője és adatkezelője a www.florapont.hu felhasználói adatbázisában tárolt vásárláskor megadott személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft, mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, lakcím, telefonszám, email cím, szállítási és számlázási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff.

4.4. Elévülés

Szolgáltató a 7 napon belül ki nem egyenlített megrendeléseket törli. Az ezt követően beérkezett törölt rendelés ellenértékét Szolgáltató visszautalja.


5. Megrendelés teljesítése

5.1. Szállítás

Árusító vállalja, hogy az Árudájához érkezett fizetett megrendeléseket Vásárló címére vagy a Vásárló által megadott szállítási címre kiszállítja, vagy kiszállíttatja. Árusítók kiszállítása csak és kizárólag Magyarországra vonatkozik, külföldre Árudák nem szállítanak. A kiszállításnál a kiszállítás módja (például futár, postai, egyéni stb.) teljesen az Árudától függ, amelyet az Áruda külön részletez, és bemutat a Szállítási leírásában.

5.2. Szállítási díjak

A Vásárló a pénztárnál Árudánként láthatja a kosárban lévő termékekre vonatkozó pontos szállítási díjakat. A megrendelést követően Árusító semmilyen további csomagolási és egyéb költséget nem igényelhet Vásárlótól.

5.3. Szállítási határidő

Szállítási határidő, ha az Áruda másképp nem rendelkezik, 10 nap. Áruda ettől eltérhet. Feltételei az Áruda profiloldalán olvashatóak, és Vásárló ezt a vásárlással tudomásul veszi.


6. Elállási és szavatossági feltételek

A Vásárló a termék átvételétől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási jogot csak természetes személy gyakorolhatja. Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az eladó számára.

Vásárló elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. névre szóló termék, egyéb feliratos termékek, gravírozás, stb.);
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, különös tekintettel a növényekre;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

A Vásárló az Árusító hibás teljesítése esetén az eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.


7. Vásárlói vélemény

Vásárlónak lehetősége van a megrendelt terméket és az Árusító kiszolgálását minősíteni, amennyiben a vásárlást regisztrált felhasználóként hajtotta végre. A véleményét a Fiókom >Rendelések >Műveletek menüponton keresztül tudja elküldeni Szolgáltatónak. Csak teljesített megrendelés minősíthető, a vélemény módosítható.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett minősítést módosítsa vagy törölje, ha az nem a tárgyra vonatkozik, nem bizonyítható állítás vagy hangneme kifogásolható, és nem illeszkedik a Florapont szellemiségébe.


8. Egyéb rendelkezések

8.1. Felelősség

A Florapont nem vállal felelősséget az árusítás vagy a termékértékesíthetőség jogának visszavonásából származó, az Árusítónál keletkezett esetleges károkért és elmaradt haszonért. A Szolgáltató nem ellenőrzi a jelentkezésnél megadott információkat. Bár a Florapontnál mindent megteszünk, hogy a jelentkezéseket a lehető leghamarabb feldolgozzuk, az esetleges csúszásokból származó kárért a Florapont minden felelősséget kizár.

8.2. Viták rendezése

Felek vállalják, hogy vitás kérdésekben elsősorban a közös megegyezésre törekszenek és elős lépésként a békéltető testülethez fordulnak:

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
Telefonszáma: (1)-474-7921
Fax száma: (1)-474-7921
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Közös megegyezés hiányában felek elismerik a választott bíróság illetékességét.


érvényesség kezdete: 2019. május 8. Kiadás állapota: 1.0

1. Fogalmak

1.1. Szolgáltató

A Szolgáltató adatai:

 • HILL & Garden Szolgáltató Kft.
 • Cím: 2093 Budajenő, Vadvirág utca 5. Magyarország
 • Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • Cégbejegyzési szám: 13-09-158510
 • Közösségi adószám: HU 12468887-2-13
 • Adatkezelési jogosultság száma: NAIH-125792/2017
 • Weboldal címe: www.edenpont.com
 • Vevőszolgálat email címe: edenpont@edenpont.com
 • Tárhely szolgáltató neve: Tárhely.eu
 • Tárhely szolgáltató emailcíme: support@tarhely.eu

A HILL & Garden Kereskedelmi és Szolgáltató Kft a magyar törvények szerint működő korlátolt felelősségű társaság, mint a www.florapont.hu oldal üzemeltetője, a továbbiakban „Szolgáltató”, az alábbiakban teszi közzé Vásárlói Szerződéses Feltételeit:

A Vásárlói Szerződéses Feltételek (továbbiakban „Feltételek”) a Szolgáltató által működtetett www.florapont.hu (továbbiakban „Honlap”) használatára és a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokra vonatkoznak (továbbiakban „Szolgáltatások”). A Szolgáltató nem internetes kereskedő, az általa működtetett Honlap egy magyarországi online piactér, ahol a látogatók válogathatnak az Árudák által közzétett termékek között, és a megvásárolhatják azokat.

A honlapot használónak – akár böngésző, akár regisztrált Felhasználó, Vásárló vagy Áruda – a teljes Feltételeket el kell fogadnia. Ha Felhasználó nem ért egyet a Feltételekkel vagy annak részleteivel, nem veheti igénybe a Szolgáltatásokat.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult a Feltételeket egyoldalúan módosítani. Szolgáltató a módosított Feltételeket a hatálybalépés időpontjának közlésével, legalább nyolc (8) nappal a módosítás hatályba lépését megelőzően a Honlapon közzéteszi.

1.2. Vásárló

Vásárlónak minősül az a Honlapot látogató személy, aki az oldalon böngészve a kiválasztott terméket kosarába teszi, függetlenül attól, hogy azt később kifizeti-e vagy sem.

1.3. Árusító

Árusító az a Honlapon árusítónak regisztrált magánszemély, aki

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
 • gazdálkodó szervezet jogszerű képviselője vagy
 • egyéni vállalkozó

2. Szolgáltatás

Florapont az oldalán Vásárlónak az alábbi Szolgáltatásokat nyújtja:

 • Jelentkezés és regisztráció
 • Termék kosárba rakása
 • Termék kívánságlistába rakása
 • Termék kifizetés
 • A Termék vásárlásáról és sikeres kifizetéséről az Áruda tájékoztatása
 • A kiszállítás és teljesítés nyomonkövetése
 • Vitás kérdések rendezése az Árus és a Vevő között
 • Visszalépések kezelése
 • Véleményekk és hozzászólások biztosítása

3. Regisztráció

Vásárló a regisztrációs űrlap adatait kitöltve tud regisztrálni. A jelentkezéssel a regisztráló elismeri, hogy:

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy és
 • elolvasta és elfogadja jelen szerződést és az Adatvédelmi tájékoztatóját.

Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatások egy része csak regisztrációval érhető el.


4. Vásárlás

Vásárló az oldalon vendégként vagy regisztrálként is vásárolhat. A kiválasztott terméket kosarába helyezheti, és megrendelését a fizetést követően véglegesítheti. Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megrendelést nem a Szolgáltató, hanem az Áruda teljesíti, a termék és annak kiszállítása nem képezi a Szolgáltatóval kötött szerződése részét.

Vevő egyszerre több Árudás termékét is megvásárolhatja.

A vásárlás csak a megrendelés értékének kiegyenlítése után válik élővé, addig Szolgáltató csak rögzíti a megrendelés adatait, de azt nem továbbítja az érintett Áruda felé, a megrendelt terméket nem teszi félre Vásárló számára.

4.1. Ár

A Termék Honlapon található ára és a Vásárló által fizetendő ár forgalmi adóval növelt bruttó ár forintban, amely nem tartalmazza a Termék szállítási költségét.

4.2. Akciós ár

Árusítónak joga van akciós árat és időtartamot is megadni. A akciós árat csak az eredeti ár feltüntetésével lehet alkalmazni a Honlapon.

4.3. Vásárló pénzügyi teljesítése

Vásárló banki átutalással forintban tudja a megrendelt áru ellenértékét fizetni, személyes fizetésre vagy más valutanemben történő fizetésre nincs mód.

A vásárlás ellenértéke a termék és annak szállítási díja a Szolgáltató számlájára érkezik. Szolgáltató a termék díját a megrendelés sikeres teljesítését követően Az Árusítói Szerződéses Feltételekben szabályozott határidő betartásával és feltételek mellett utalja Áruda számlájára.

Vásárló tudomásul veszi, hogy a megrendelés és a sikeres pénzügyi teljesítés közt eltelt időben a megrendeléskor még készleten lévő termék esetleg elfogyhat. Az ebből adódó károkért sem a Szolgáltató sem az Áruda felelősséget nem vállal.

Vásárló a vásárlással tudomásul veszi az Áruda szállítási feltételeit különös tekintettel a szállítási díjakra és határidőre.

4.3.1. Adatkezelés bankkártyás fizetés esetén

Vásárló tudomásul veszi, hogy a HILL & Garden Kft (2093 Budajenő, Vadvirág utca 5.) , mint a Florapont üzemeltetője és adatkezelője a www.florapont.hu felhasználói adatbázisában tárolt vásárláskor megadott személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft, mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, lakcím, telefonszám, email cím, szállítási és számlázási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff.

4.4. Elévülés

Szolgáltató a 7 napon belül ki nem egyenlített megrendeléseket törli. Az ezt követően beérkezett törölt rendelés ellenértékét Szolgáltató visszautalja.


5. Megrendelés teljesítése

5.1. Szállítás

Árusító vállalja, hogy az Árudájához érkezett fizetett megrendeléseket Vásárló címére vagy a Vásárló által megadott szállítási címre kiszállítja, vagy kiszállíttatja. Árusítók kiszállítása csak és kizárólag Magyarországra vonatkozik, külföldre Árudák nem szállítanak. A kiszállításnál a kiszállítás módja (például futár, postai, egyéni stb.) teljesen az Árudától függ, amelyet az Áruda külön részletezhet, és bemutathat a Szállítási leírásában.

5.2. Szállítási díjak

A Vásárló a pénztárnál Árudánként láthatja a kosárban lévő termékekre vonatkozó pontos szállítási díjakat. A megrendelést követően Árusító semmilyen további csomagolási és egyéb költséget nem igényelhet Vásárlótól.

5.3. Szállítási határidő

Szállítási határidő, ha az Áruda másképp nem rendelkezik, 10 nap. Áruda ettől eltérhet. Feltételei az Áruda profiloldalán olvashatóak és Vásárló ezt a vásárlással tudomásul veszi.


6. Elállási és szavatossági feltételek

A Vásárló a termék átvételétől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási jogot csak természetes személy gyakorolhatja. Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az eladó számára.

Vásárló elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. névre szóló termék, egyéb feliratos termékek, gravírozás, stb.);
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, különös tekintettel a növényekre;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

A Vásárló az Árusító hibás teljesítése esetén az eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.


7. Vásárlói vélemény

Vásárlónak lehetősége van a megrendelt terméket és az Árusító kiszolgálását minősíteni a Fiókom Rendelések Műveletek menüponton keresztül, azaz véleményezés csak a regisztrált Vásárlóknak biztosítja a Szolgáltató. Csak teljesített megrendelés minősíthető, a megrendelés módosítható.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett minősítést módosítsa vagy törölje, ha az nem a tárgyra vonatkozik, nem bizonyítható állítás vagy hangnem kifogásolható és nem illeszkedik a Florapont szellemiségébe.


8. Egyéb rendelkezések

8.1. Felelősség

A Florapont nem vállal felelősséget az árusítás vagy a termékértékesíthetőség jogának visszavonásából származó, az Árusítónál keletkezett esetleges károkért és elmaradt haszonért. A Szolgáltató nem ellenőrzi a jelentkezésnél megadott információkat. Bár a Florapontnál mindent megteszünk, hogy a jelentkezéseket a lehető leghamarabb feldolgozzuk, az esetleges csúszásokból származó kárért a Florapont minden felelősséget kizár.

8.2. Viták rendezése

Felek vállalják, hogy vitás kérdésekben elsősorban a közös megegyezésre törekszenek és elős lépésként a békéltető testülethez fordulnak:

Pest Megyei Békéltetı Testület
Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
Telefonszáma: (1)-474-7921
Fax száma: (1)-474-7921
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Közös megegyezés hiányában felek elismerik a választott bíróság illetékességét.